Formgivning

Behöver man en grafisk profil och varför är den i så fall viktig?

Människor påverkas av de känslor, värden och signaler som er design förmedlar. Den grafiska profilen har till primärt syfte att frambringa en önskad känsla. Vanliga exempel på sådant som tillsammans bildar en företagsimage är visitkort, brevpapper, reklam, skyltar, en webb och i vissa fall arbetskläder. Man kan beskriva den grafiska profilen som ett grafiskt regelverk som avgör hur allt som produceras i ett företag får se ut. Här funderar man igenom vilka färger och typsnitt får användas och dokumentet kallas ofta grafiska regler, grafisk handbok, grafisk identitet, corporate identity design guidelines, profilmanual eller profilguide och kan vara mycket omfattande eller rymmas på en A4-sida. Logotypen är ofta den allra viktigaste pusselbiten. Den representerar verksamheten och dess varumärken och bör ge ett intryck som stämmer med hur man önskar att uppfattas. Man kan således välja att investera i ett förtroende som förhoppningsvis leder till fler affärer.

Hur vet man om en logotyp är bra eller dålig?

En logotyp kan vara ”fin” men ändå inte fungera. Beställaren (du) avgör vad logotypen ska förmedla. Man lyckas ofta bäst om man testar några logotypskisser på en grupp individer innan man gör det slutgiltiga valet. Här följer en checklista som kan användas i beslutprocessen. Prioriteringsordningen är individuell och bör anpassas efter företagets verksamhet eller varumärket.
  • lätt att komma ihåg och känna igen
  • ge en sann bild av verksamheten
  • tilltala målgruppen
  • vara tidlös
  • fungera i olika medier, mot valfri bakgrundsfärg och i valfri storlek
Det kan vara dags att se över sin logotyp om den inte uppfyller samtliga punkter i checklistan ovan.

vill göra stora saker såsom en logga