WP teman

Ett tema ger webben layout och funktion

Ladda ner ”Business Starter” här! WordPress är kanske världens mest spridda CMS-verktyg. 6 av 10 CMS-installationer är idag WordPress enligt denna källa: http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all Det är också det verktyg som WD installerar mest och används av de flesta av våra uppdragsgivare. De senaste åren har verktyget levererats med ett tema som är fullspäckat med funktioner och numera dessutom helt mobilanpassat. Det senaste temat heter ”Twenty Fourteen”. För de flesta företag räcker det dock ofta inte med ett standardtema. Man behöver ha en egen grafisk prägel och dessutom vill man ofta ändra på saker för att det ska passa egna förutsättningar och önskemål. WD har anpassat ”Twenty Fourteen” och använder detta s.k. barntema eller ”child theme” för den egna webben. Här är några av det som skiljer ”Business Starter” från sitt modertema:
  • Använder H3 i widgets istället för of H1 för bättre SEO resultat
  • Visar inte datumstämpel för aside-inlägg
  • Egen JavaScript-fil för fler möjligheter till extrafunktioner
  • Ändrat grön till blå
  • Om ”featured image” används ersätter den ”top header image” för att slippa dubbla bilder i toppen.
Det finns fler förbättringar som du kan märka när du klickar igenom den här webben. Hoppas att du också har glädje av de här förändringarna.

vill göra stora saker såsom en logga