Utveckling

Vi vet att form och funktion fungerar bäst i balans. När design, användarvänlighet och teknik går hand i hand fungerar kommunikationen. Rent konkret betyder det att varje hemsida byggs enligt standarder som både är väl beprövade och som ligger i teknikens frontlinje. Tekniska utmaningar gör att arbetet blir stimulerande för oss. Ofta är komplicerad teknik ett sätt för oss att förenkla för kunden och slutanvändaren. Stabilitet och säkerhet prioriterar vi ibland högre än nytänkande men det hindrar oss inte från att då och då producera något riktigt innovativt. Varje hemsida levereras enligt en given kodningsstandard som helt och hållet ”validerar” enligt W3C:s riktlinjer.

vill göra stora saker såsom en logga