Programmeringsspråk & ramverk

Snabbguide i frontend-utveckling

Med ”frontend” menar vi programkod som kräver en webbläsare för att exekveras. Ovanpå data och applikationslager (backend). Då begränsar vi oss till ett område som blir hanterbart för att beskriva på några sidor och det som många menar är hjärtat i webbutveckling. Här sker integrationen med användaren. Det är också här de flesta funktionerna sitter. Gränssnitt och design kan ses som en del av ”frontend”. Ännu finns väl inget helsvenskt ord som motsvarar engelskans ”frontend”? Ordet ”presentationslager” känns inte helt naturligt. Ett webbuppdrag innebär en massa val. Som kund är du förmodligen trygg med att leverantören har koll på tekniken och gör rätt val när en funktion läggs till eller byts ut. Vägvalen är viktigare än man kan tro. Frontendutveckling är en värld av genvägar, återvändsgränder, standarder och fallgropar. Här är vill vi försöka belysa skillnaden mellan bra och mindre bra val genom att ge några snabba exempel på vad en viss plattform har sina styrkor. Valet kan ibland handla om Javascript eller ramverk och i så fall vilket ramverk. Det reder vi ut längre ner i texten.

Vad styr valet?

Här är några parametrar som kan vara värda att beakta om man utvärderar likvärdiga plattformar, programmeringsspråk eller ramverk för en frontend-funktion.
 1. Snabb implementering
 2. Kräver inget eller lite underhåll
 3. Framtidssäkrad
 4. Välkänd plattform och därmed många leverantörer på marknaden att välja bland för vidareutveckling
 5. Laddningshastighet
 6. Webbläsarkompatibilitet
 7. Lätt att integrera och fungerar bra med andra tekniker
 8. Licenskostnad inledningsvis och över tid

När passar en viss teknik?

I vissa fall är valet så självklart att det egentligen inte handlar om att välja plattform utan möjligtvis vilken version och hur funktionen ska utformas. Ibland handlar frågeställningen om det är motiverat att skräddarsy en lösning eller om det redan finns en tredjepartsleverantör som tillhandahåller tjänsten till ett rimligt pris.

Språk och ramverk

Vi begränsar oss som sagt till ”frontend” i den här sektionen. Här är en förteckning över några vanliga plattformar:

Språk

 • HTML
 • Javascript
 • CSS
 • Actionscript
 • XML-baserade språk (X3D, SMIL, SVG, DITA etc)
 • VBScript
 • Silverlight
 • Java (applets)

Ramverk (sorterade i bokstavsordning)

Vem bryr sig?

Vi! Rätt val initialt sparar tid och pengar för oss och för vår kund. Det lönar sig alltså att göra en en djupdykning i frontenddjungeln då och då. Utvecklingen går undan och det är vår plikt att följa utvecklingen och bidra till den.

vill göra stora saker såsom en logga