Citykonferensen

WD har under ett decennium ansvarat för Citykonferensens webbutveckling. Funktion och design har framförallt handlat om utveckling av www.citykonferensen.se, grafisk profilering och interaktiv media. En av Stockholms mest centralt belägna konferensanläggningar. Sveriges Ingenjörer äger Citykonferensen och föreningen har också sitt huvudkontor i samma byggnad. Föreningen har 117 000 medlemmar.