Sökmotormarknadsföring

Hur syns vår webb när man söker på nätet?

Svaret på frågan finns i de rapporter som ni kan beställa från Wästlund Design. Om ni tycker det är viktigt med marknadsföring i sökmotorerna kan optimering av sidorna vara den mest kostnadseffektiva lösningen. Sökmotoroptimering, registrering kombinerat med rapportering är nämligen ofta nyckeln till ökad webbtrafik. SEO på ett etiskt sätt lönar sig i längden. Kanske är detta en av Sveriges allra mest effektiva sökoptimeringsmetoder. Nå högt – eller högst – i sökmotorer som Google, Bing och Yahoo! efter att vi metodiskt strukturerar innehållet i er webb så att sökmotorer prioriterar informationen rätt. Mångårig expertkompetens bidrar till bästa möjliga resultat, ofta redan efter några veckors optimering. Äntligen en sökmotoroptimeringstjänst garanterat fri från skräppost eller fallgropar som motverkar syftet. Denna kombination av analys och optimering ger en stabil grund för er sökordsmarknadsföring. De vanligaste problemen avhjälps och koden optimeras så att söktjänsterna kan indexera er webb. Ring 08-12410064, maila eller använd kontaktformuläret så beskriver vi hur vi arbetar för toppresultat i sökmotorerna. Utförlig rapportering månadsvis ger er möjlighet att följa framstegen. Det ger ett bra underlag för egna analyser.
  • Google XML Sitemap ingår i optimeringstjänsten om vi får fil-access till er server
  • Antal söktjänster som rapporteras är f.n. upp till ca 400-500 (antalet kan begränsas och skräddarsys).
  • Antal sökmotorer till vilka registrering sker är ca 150.
  • Antal nyckelord och fraser är max 15 stycken.
  • Resultat jämförs mot föregående rapporter vilket tydliggör (och möjliggör) förbättringar samt underlättar relevanta åtgärder.
  • Minsta bindningstid: tre månader.
  • Avgift: 750 kronor per månad (en domän). 500 kr/månad per tillkommande domän.
Ingen startavgift. Välj denna tjänst månadsvis eller teckna helårsavtal.

vill göra stora saker såsom en logga