Medtronic

Medtronic (globalt) anlitar Wästlund Design för webbutveckling. Medtronic är ett världsledande företag inom medicinteknik. Företaget erbjuder terapier och produkter som årligen förbättrar och förlänger livet för miljontals patienter världen över. Var 3:e sekund förbättras ett liv tack vare Medtronics produkter eller behandlingar. Genom ett nära samarbete med läkare runt om i världen skapar Medtronic behandlingar som hjälper patienter med kroniska sjukdomar.